Imam Muslim

Penghimpun dan penyusun hadits terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Sahih (terkenal dengan Sahih Muslim). Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. menurut pendapat yang sahih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya `Ulama`ul-Amsar.Kehidupan dan Lawatannya untuk Mencari Ilmu

Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulaii tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.
Dalam lawatannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Continue reading

Imam Bukhari

Terlahir dengan nama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al Mughirah ibn Bardizbah, (lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari), ia guru para muhadditsin ternama. Lahir di Bukhara pada 13 Syawwal 194 H (21 Juli 810 M). Ayah Bukhari selain berilmu, juga sangat wara’ (menghindari yang subhat/meragukan dan haram) dan takwa.

Keunggulan dan kejeniusan Imam Bukhari sudah tampak sejak masih kecil. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang bersih dan otak yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, khususnya dalam menghafal Hadis.

Ketika berusia 10 tahun, ia sudah banyak menghafal Hadis. Pada usia 16 tahun ia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi berbagai kota suci. Dalam petualangannya itu, banyak ulama dan tokoh-tokoh negerinya yang ia temui untuk belajar Hadis, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Di usia 16 tahun, Imam Bukhari sudah hafal kitab Sunan Ibn Mubarak dan Waki. Continue reading

berapa lama kita dikubur?

Berapa lama Kita dikubur?
Awan sedikit mendung, ketika kaki kaki kecil Yani berlari-lari gembira di atas jalanan menyeberangi kawasan lampu merah Karet.

Baju merahnya yg Kebesaran melambai Lambai di tiup angin. Tangan kanannya
memegang Es krim sambil sesekali mengangkatnya ke mulutnya untuk dicicipi,
sementara tangan kirinya mencengkram Ikatan sabuk celana ayahnya.
Yani dan Ayahnya memasuki wilayah pemakaman umum Karet, berputar sejenak ke
kanan & kemudian duduk Di atas seonggok nisan “Hj Rajawali binti Muhammad
19-10-1915:20- 01-1965”

“Nak, ini kubur nenekmu mari Kita berdo’a untuk nenekmu” Yani melihat wajah
ayahnya, lalu menirukan tangan ayahnya yg mengangkat ke atas dan ikut
memejamkan mata seperti ayahnya. Ia¬†¬†mendengarkan ayahnya berdo’a untuk
Neneknya… Continue reading

Teknik ciuman ala kamasutra

Dalam kitab Kamasutra diajarkan teknik dan bentuk ciuman beserta sensasi nikmat yang ditimbulkannya. Ciuman merupakan bahasa cinta yang klasik,ia mampu mengekpresikan berbagai bentuk rasa cinta dan sayang seseorangterhadap pasangannya. Dengan ciuman permainan cinta dapat menimbulkan sensasi yang luar biasa. Sebab dalam mulut terletak berjutajuta sel syaraf pengerak nafsu seks. Mulut memiliki sensor yang sangat peka, karenanya bentuk permainan cinta akan semakin terasa mengirahkan dan memuaskan. Berciuman bentuk perilaku paling indah saat anda berhubungan. Pada kondisi itu perasaan akan ikut menyatu. Berikut beberapa teknik berciuman yang di kembangkan secara turun temurun sebagai sebuah tradisi
bercinta dalam kamasutra.

A. CIUMAN PEMBUKA
Jenis ciuman ini dapat dilakukan secara rileks sebagai tahap awal melakukan aktivitas seks. Meski rileks, jenis ciuman ini bisa memberikan perasaan mesra di antara pasangan. Ciuman ini dilakukan dengan mulut masih tertutup, dan beradu antara bibir dengan bibir. Dilakukan dengan penuh kelembutan. Untuk menambah sensasi rasa, bisa dilakukan dengan mata terpejam.Obyek ciuman pembuka tidak selalu harus di bibir tapi bisa di pipi, kening,l eher, rambut bahkan tanggan. Continue reading

Yang tak terhitung oleh apapun….

Apa yang akan terjadi seandainya kita bernafas harus dengan mengeluarkan uang, atau melihat harus dengan membayar, begitu pun pula dengan mendengar. Tentunya akan sangat merepotkan. Belum hal-hal yang lainnya. Sungguh suatu anugrah yang tak ternilai harganya, kita bisa menghirup udara dengan sepuas-puasnya, melihat tanpa batas, dan mendengar tanpa ada halangan. Inilah sedikit dari nikmat Allah yang telah kita dapatkan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang tak bisa kita hitung dengan menggunakan alat-alat canggih sekalipun.

Allah telah memberikan kenikmatan2 pada umat manusia tanpa memandang apakah dia muslim atau bukan. Itulah salah satu bukti dari rasa kasih sayang Allah pada umatnya, meskipun umatnya sering melanggar larangan2Nya. Coba anda ingat2 kembali!!! Pernahkan anda jatuh sakit? Baik itu hanya penyakit yang ringan ataupun penyakit yang berat. Tentunya sangat tidak mengenakkan bukan. Rasa sakit yang kita derita menjadikan kita sulit untuk beraktifitas. Sakit menjadikan kita lemah, sulit untuk berfikir, tidak enak makan dan seribu macam rasa berbeda yang ditimbulkan oleh penyakit. Segala puji hanyalah milik Allah, marilah jangan kita sia-siakan kesehatan yang kita miliki pada saat sekarang ini. Mumpung kita masih diberi kesehatan, diberi umur dan yang pasti kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya. Mari kita lakukan segala yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.